CONTACT -hanke

Contact oli kaksivuotinen (2021-2023) Erasmus+ KA2-hanke, jonka suomalaisina kumppaneina ovat tamperelaiset Vimmart – yhdenvertaisen taiteen oppilaitos sekä ACCAC Finland (Esteetön taide ja kulttuuri ry). Hankkeen keskiössä oli tuoda nuoria yhteen taiteen äärelle sekä yhdessä toimien tutkia tanssia, rytmiikkaa ja vuorovaikutusta. Hanke oli jaettu kolmeen osaan ja sen tuotoksena syntyi Contact -inklusiivisen taiteen menetelmä, joka antaa ideoita saavutettavan tanssin ja rytmiikan toteuttamiselle videoiden ja harjoitekuvausten kautta.Hankkeen sivuilta löydät sisällöt myös suomen kielellä. Muut kielet englanti, ranska ja kreikka.

Hankkeen kansainväliset verkkosivut