TAITEEN PERUSOPETUS (MUSIIKKI)

Taiteen perusopetus

Vimmart – yhdenvertaisen taiteen oppilaitos tarjoaa taiteen perusopetusta musiikin yleisen oppimäärän mukaan. Opiskelussa edetään tavoitteellisesti tasolta tasolle. Opetusta tarjotaan sekä yksilö- että ryhmäpainotuksella.

Opiskelu lukuvuosittain

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on yhteensä 500 tuntia. Opintojen laajuuden laskennallisena perustana on käytetty 45 minuutin pituista oppituntia. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan ikä, aiemmin hankitut tiedot ja taidot sekä mahdollinen tuen tarve. 

Lukuvuoden pituus on 33 opetusviikkoa, viikoittaiset opetuskerrat määritetään yhdessä oppilaan kanssa. Yksilöopetuksessa oppitunnin pituus voi vaihdella 30-60 minuuttiin. Ryhmäopetuksessa oppitunnin pituus vaihtelee 45-90 minuuttiin riippuen ryhmän koosta. Oppitunnin pituuteen vaikuttavat myös mahdolliset erityisen tuen tarpeet. Opiskelujen kesto määräytyy jokaisen oppilaan yksilöllisten kykyjen mukaan.

Vimmartin saama julkinen tuki on suhteellisen vähäistä, joten se rahoittaa toimintansa pääsääntöisesti lukukausimaksuilla. Oppilaaksi ilmoittautuminen

Täältä voit ilmoittautua opiskelijaksi musiikin opiskelijaksi Vimmartiin. Taiteen perusopetuksen lisäksi Vimmart järjestää perusopetukseen valmentavaa opetusta sekä poikkitaiteellisia lyhytkursseja taiteen eri aloilta. Oppilaaksi voi ilmoittautua myös kesken lukukauden. 

Vuonna 2023-2024 taiteen perusopetuksen hinnat Vimmartin musiikkikoulussa:

Yksilöopetus: 350,00 €/lukukausi

Ryhmäopetus: 325,00 €/lukukausi