Vimmart - yhdenvertaisen taiteen oppilaitos

Vimmart – yhdenvertaisen taiteen oppilaitos tarjoaa kaikille tasavertaisen mahdollisuuden taiteiden opiskeluun. Tampereella toimiva oppilaitos tarjoaa yleisen oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta musiikissa. Myöhemmin opetuksen on suunniteltu laajanevan myös muihin taiteen oppiaineisiin. Perusopetuksen lisäksi Vimmart järjestää lyhytkursseja taiteen eri aloilta.

Toiminta on valtakunnassa varsin uudenlaista. Oppilaitoksen pääkohderyhmänä ovat erityistä tukea tarvitsevat, kuten kehitysvammaiset tai haavoittuneissa oloissa elävät ihmiset. Koulutuksessa pyritään toteuttamaan integraation periaatetta, joten oppilaitos on avoin myös opiskelijoille, jotka ovat myös normaalin taiteen perusopetuksen piirissä.

Perusajatuksena on, että jokaisella tulee olla mahdollisuus yhdenvertaisesti saada taidekoulutusta maassamme ja tätä kautta integroitua yhteiskunnan kaikkiin osa-alueisiin. Perinteisesti erityistä tukea tarvitsevat ihmiset ovat kuitenkin olleet tavoitteellisen taideopetuksen ulottumattomissa, mahdollisuuksia opiskeluun ei juuri ole ollut.

Jokainen on kykenevä oppimaan

Taiteiden opiskelu, oli se musiikkia tai käsillä tekemistä, tukee henkistä kasvua ja persoonallisuuden lujittumista sekä kannustaa luovuuden ja sosiaalisten taitojen kehittämiseen. Jokainen ihminen on kykenevä oppimaan, jotkut tarvitsevat oppimiseensa vain enemmän aikaa ja mahdollisuuden. Esimerkiksi musiikin opetuksessa Vimmart käyttää kuvionuottimenetelmää, joka konkretisoi perinteisen abstraktin nuottikuvan väreiksi ja kuvioiksi. Näin se on helpompi ymmärtää.

Vimmartin lukukausimaksu on 300 euroa lukukaudelta. Oppitunnin pituus voi vaihdella 30 minuutista 90 minuuttiin, ja lukuvuoden pituus on 35 opetusviikkoa. Omia tiloja Vimmartilla ei vielä ole, vaan se toimii vielä pääsääntöisesti iltaisin perustajajärjestöjensä tiloissa Tampereella.

Taustatoimijat

Vimmartia ylläpitää Vimmart - yhdenvertaisen taiteen oppilaitoksen tuki ry, jonka perustivat vuonna 2005 kolme voittoa tavoittelematonta järjestötoimijaa; OmaPolku ry, Kehitysvammasten Palvelusäätiö ja Setlementtiyhdistys Naapuri ry. Vuonna 2012 neljänneksi jäseneksi liittyi Tampereen kehitysvammaisten tuki ry.

 

 

Etusivu
Opetus
Lyhytkurssit
Kuvia
Ajankohtaista
Yhteystiedot