Vimmart - yhdenvertaisen taiteen oppilaitos

Vimmart – yhdenvertaisen taiteen oppilaitos tarjoaa kaikille tasavertaisen mahdollisuuden taiteiden opiskeluun. Tampereella toimiva oppilaitos tarjoaa yleisen oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta musiikissa. Musiikinopetuksen lisäksi Vimmart järjestää lyhytkursseja taiteen eri aloilta.

Toiminta on valtakunnassa varsin uudenlaista. Oppilaitoksen pääkohderyhmänä ovat erityistä tukea tarvitsevat, kuten kehitysvammaiset tai haavoittuneissa oloissa elävät ihmiset. Koulutuksessa pyritään toteuttamaan integraation periaatetta, joten oppilaitos on avoin myös opiskelijoille, jotka ovat myös normaalin taiteen perusopetuksen piirissä.

Perusajatuksena on, että jokaisella tulee olla mahdollisuus yhdenvertaisesti saada taidekoulutusta maassamme ja tätä kautta integroitua yhteiskunnan kaikkiin osa-alueisiin. Perinteisesti erityistä tukea tarvitsevat ihmiset ovat kuitenkin olleet tavoitteellisen taideopetuksen ulottumattomissa, mahdollisuuksia opiskeluun ei juuri ole ollut.

Jokainen on kykenevä oppimaan

Taiteiden opiskelu, oli se musiikkia tai käsillä tekemistä, tukee henkistä kasvua ja persoonallisuuden lujittumista sekä kannustaa luovuuden ja sosiaalisten taitojen kehittämiseen. Jokainen ihminen on kykenevä oppimaan, jotkut tarvitsevat oppimiseensa vain enemmän aikaa ja mahdollisuuden. Esimerkiksi musiikin opetuksessa Vimmart käyttää kuvionuottimenetelmää, joka konkretisoi perinteisen abstraktin nuottikuvan väreiksi ja kuvioiksi. Näin se on helpompi ymmärtää.

Vimmartin lukukausimaksut (1.8.2020 alkaen):

TPO (taiteen perusopetus musiikissa, yleinen oppimäärä)

Yksilöopetus: 650 euroa/lukuvuosi

Ryhmäopetus: 600 euroa/lukuvuosi 

Oppitunnin pituus voi vaihdella 30 minuutista 90 minuuttiin.

Lukuvuoden pituus on 34 opetusviikkoa. Se sisältää myös musiikin hahmottamisen opintoja sekä yhteismusisointiopintoja.

Oppilaaksi voi hakea ympäri lukuvuoden. Tee hakemus täällä: 

https://www.pilvikanava.fi/vimmart/course.php?l=fi&t=232

Lisäksi Vimmartissa on mahdollisuus suorittaa vapaamuotoisia musiikkiopintoja (VMO), jotka eivät sido oppilasta TPO-opetukseen. VMO-musiikkituntipaketti sovitaan aina lukukausittain oppilaan kanssa erikseen. 

Hinnasto (yksilöopetus): 

30 min - 25,00 e

45 min. - 37,50 e

60 min. - 50,00 e

 

Ilmoittaudun Vapaamuotoisiin musiikkiopintoihin täällä:

https://www.pilvikanava.fi/vimmart/course.php?l=fi&t=231

Vimmart toimii tällä hetkellä pääsääntöisesti iltaisin klo 15.00 jälkeen Tampereen kaupungin toimintakeskus Wärjäämön (Pinninkatu 45) tiloissa.

Taustatoimijat

Vimmart on perustettu vuonna 2005 ja sitä ylläpitää Vimmart - yhdenvertaisen taiteen oppilaitoksen tuki ry, jonka jäseninä toimii kolme voittoa tavoittelematonta järjestötoimijaa: Kehitysvammasten Palvelusäätiö, Tampereen Setlementti ry ja Tampereen kehitysvammaisten tuki ry.

 

 

Etusivu
Opetus
Lyhytkurssit
Kuvia
Ajankohtaista
Yhteystiedot