Taidekoulu

Toiminta-ajatuksenamme on tarjota opetusta erityistä tukea tarvitseville henkilöille, niin lapsille ja nuorille kuin aikuisillekin, ja antaa heille mahdollisuus opiskella pitkäjänteisesti omien taipumusten ja kiinnostuksen mukaisesti. Koulutuksessa pyritään toteuttamaan integraation periaatetta, joten oppilaitos on avoin myös opiskelijoille, jotka ovat myös normaalin taiteen perusopetuksen piirissä. Koulutus luo edellytykset taiteiden eri osa-alueiden elinikäiselle harrastamiselle ja valmiudet hakeutua ammatillisiin jatko-opintoihin.

Vimmartin lähtöajatus on taustastaan johtuen erilainen kuin muilla taiteen perusopetusta antavilla oppilaitoksilla. Opetussuunnitelma on kirjoitettu erityistukea tarvitsevien ihmisten näkökulmasta normaalia opetussuunnitelmaa ja oppijoita kohti. Opetus voidaan mukauttaa siis myös ns. normaaleille opiskelijoille, kuten erityisopiskelijoillekin. Oppilaitoksessa kaikki etenevät henkilökohtaisten opetussuunnitelmien avulla.