Opetus

Taiteen perusopetus

Vimmart – yhdenvertaisen taiteen oppilaitos on taiteen yleisen oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta antava oppilaitos. Oppilaitoksessa on ensimmäisessä vaiheessa edustettuina eri taiteenaloista musiikki. Opiskelussa edetään tavoitteellisesti tasolta tasolle. Opetusta tarjotaan sekä yksilö- että ryhmäpainotuksella.

Toiminta-ajatuksenamme on tarjota opetusta erityistä tukea tarvitseville henkilöille, niin lapsille ja nuorille kuin aikuisillekin, ja antaa heille mahdollisuus opiskella pitkäjänteisesti omien taipumusten ja kiinnostuksen mukaisesti. Koulutuksessa pyritään toteuttamaan integraation periaatetta, joten oppilaitos on avoin myös opiskelijoille, jotka ovat myös normaalin taiteen perusopetuksen piirissä. Koulutus luo edellytykset taiteiden eri osa-alueiden elinikäiselle harrastamiselle ja valmiudet hakeutua ammatillisiin jatko-opintoihin.

Vimmartin lähtöajatus on taustastaan johtuen erilainen kuin muilla taiteen perusopetusta antavilla oppilaitoksilla. Opetussuunnitelma on kirjoitettu erityistukea tarvitsevien ihmisten näkökulmasta normaalia opetussuunnitelmaa ja oppijoita kohti. Opetus voidaan mukauttaa siis myös ns. normaaleille opiskelijoille, kuten erityisopiskelijoillekin. Oppilaitoksessa kaikki etenevät henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien avulla.  

Opiskelu lukuvuosittain

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on yhteensä 500 tuntia. Opintojen laajuuden laskennallisena perustana on käytetty 45 minuutin pituista oppituntia. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan ikä, aiemmin hankitut tiedot ja taidot sekä mahdolliset erityisvaikeudet. Lukuvuoden pituus on 34 opetusviikkoa, viikoittaiset opetuskerrat määritetään yhdessä oppilaan kanssa. Yksilöopetuksessa oppitunnin pituus voi vaihdella 30-60 minuuttiin. Ryhmäopetuksessa  oppitunnin pituus vaihtelee 45-90 minuuttiin. Oppitunnin pituuteen vaikuttavat opiskelijoiden ikä, ryhmäkoko sekä mahdolliset erityisen tuen tarpeet. Opiskelujen kesto määräytyy jokaisen oppilaan yksilöllisten kykyjen mukaan.

Vimmartin saama julkinen tuki on suhteellisen vähäistä, joten se rahoittaa toimintansa pääsääntöisesti lukukausimaksuilla. Oppilaaksi ilmoittautuminen

Täältä voit ilmoittautua opiskelijaksi musiikin opiskelijaksi Vimmartiin. Taiteen perusopetuksen lisäksi Vimmart järjestää perusopetukseen valmentavaa opetusta sekä poikkitaiteellisia lyhytkursseja taiteen eri aloilta. Oppilaaksi voi ilmoittautua myös kesken lukukauden.