Turvallisen tilan periaatteet

Noudatamme kaikessa toiminnassamme turvallisen tilan periaatteita. Jokaisella on vapaus olla sellainen kuin on ilman syrjinnän tai häiritsevän käytöksen kohteeksi joutumista. Emme salli vähättelyä, pilkkaa tai syrjintää opetustilanteissa emmekä muussakaan toiminnassamme.


Jokaisen vastuulla on omalta osaltaan luoda kunnioittava ja avoin ilmapiiri työ- ja opetustilanteisiin – niin kursseille, oppitunneille kuin kokouksiinkin. Kaikkien täytyy voida kokea olonsa turvalliseksi niin fyysisessä, sosiaalisessa kuin psyykkisessäkin ympäristössään.


Häiritsevään tai epämiellyttävään käytökseen puutumme tilanteen vaatimalla tavalla. Tarvittaessa ota yhteys oppilaitoksen rehtoriin.