CONTACT -taidemenetelmäkoulutus 11.3.2023 (koulutus täynnä)

27.2.2023

Vimmart ja ACCAC Finland kutsuvat nuorten parissa työskenteleviä ammattilaisia mukaan maksuttomaan inklusiiviseen taidemenetelmäkoulutukseen. 

Osana "Contact" Erasmus+ KA2 -hanketta järjestetään koulutuspäivä, jossa jaetaan hankkeessa käytettyjä inklusiivisia taidemenetelmiä sekä kokemuksia nuorten kanssa toteutetuista työpajoista. 

Tanssi-improvisaatioon ja rytmiikkaan pohjautuvat menetelmät toimivat myös taiteellisen prosessin lähtökohtina. Koulutuksen tavoitteena on antaa työkaluja vuorovaikutuksen lisäämiseksi nuorten parissa työskentelyyn sekä taiteellisen ryhmälähtöisen prosessin toteuttamiseen. Hankkeen kolmannen ja viimeisen koulutuksen keskiössä on myös vuorovaikutus yleisön kanssa julkisessa tilassa. Koko toiminnan keskiössä on yhdenvertainen osallisuus ja inkluusio. 

Koulutus on suunnattu kenelle tahansa nuorten kanssa työskenteleville, kuten nuorisotyöntekijöille, opettajille, taidekasvattajille ja erilaisten harrastusryhmien ohjaajille. Osallistujat saavat käyttöönsä myös hankkeessa kehitetyn sähköisen materiaalin. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Tampereen kaupungin nuorisopalveluiden kanssa. 

Maksuton koulutus järjestetään lauantaina 11.3.2023 klo 10-16 sisältäen ruokatauon (60 min, omakustanteinen).


Koulutuksen vetäjinä toimivat Jarmo Skön (Teatteri-ilmaisun ohjaaja YAMK) ja Satu Järvinen (KM, tanssikasvattaja). Osallistuminen ei vaadi ennakkotaitoja tai -osaamista. Tila on esteetön ja työpajat on suunniteltu saavutettaviksi. Työpajojen kielenä on suomi. Ethän käytä voimakkaita hajusteita osallistuessasi.