AVAJAISSEREMONIA - OPENING CEREMONY 11:00-11:30

11:00-11:300

Korean päivän Avajaisseremonia - Korean Day Opening Ceremomy (LEHMUS)

  • Jarmo Skön - KSI Tampereen kunniapuheenjohtaja ja Vimmartin rehtori/ KSI Tampere honorable president and headmaster of Vimmart Jarmo Skön
  • Kirsi Mustalahti - ACCAC Finlandin puheenjohtaja/ Chair of ACCAC Finland
  • Kim, Taewon  - KSI Tampereen koordinaattori/ KSI Tampere coordinator 
  • Tampereen kaupungin tervehdys/Greetings from the City of Tampere
  • Tymeless crew -Tampereen yhteiskoulun lukion K-pop -tanssiryhmä/TYK highscool K-pop dance team 
    • “Olemme Tymeless crew, TYKin tanssiryhmä, joka keskittyy K-pop-koreografioiden harjoitteluun ja esittämiseen! Olemme joukko innokkaita, iloisia ja aktiivisia lukiolaisia, joita yhdistää tanssi ja kiinnostus korean kieltä ja kulttuuria kohtaan! Teemme esityksiä lähinnä koululle, mutta myös muihin tilaisuuksiin ja meihin saakin olla yhteydessä matalalla kynnyksellä!”ja englanniksi:“We are the Tymeless crew, TYK’s dance group that focuses on practicing and performing K-pop choreographies! We are a group of enthusiastic, happy and active high school students who are united by dance and an interest in the Korean language and culture! We make performances mainly for school but also for other occasions and you can contact us with a low threshold!”